Innhold
1
Hvordan bli medlem?
Innmelding i Sandefjord seilforening gjøres via MinIdrett.no

Når du har opprettet profil på MinIdrett.no, klikk inn på medlemskap og søk opp Sandefjord Seilforening.
Deretter betales årskontingenten inn til foreningens bankkonto 2490.06.01405 etter satser oppgitt under.
Medlemskap gjelder fra innbetalt dato og følger kalenderåret.

Tilsvarende prosedyre følges for å endre eksisterende medlemskap. 


Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. For 2017 er satsene:

Familiemedlemskap kr. 1600,-
Enkeltmedlem senior kr. 850,-
Juniormedlem (t.o.m. 23 år) kr. 600,-

Seilerholmens venner kr. 500,-

 

 

 I fokus